Over COVAST

BETROUWBARE PARTNER VOOR DIVERSE OPDRACHTGEVERS

Covast werkt reeds geruime tijd voor diverse opdrachtgevers. Dit zijn enerzijds stads- en gemeentebesturen en OCMW-besturen en anderzijds bijzondere opdrachtgevers zoals de VRT, provinciebesturen, kloosterordes enz...

COVAST WERKT VIA HET NETWERK VAN DE ERKENDE VASTGOEDMAKELAAR

COVAST bv begeleidt overheden en non-profitorganisaties bij hun vastgoedtransacties. Werken met COVAST betekent werken met een fijnmazig, maar tegelijk ook stevig verankerd netwerk van bijna 2.000 vastgoedmakelaars. Deze vastgoedprofessionals staan borg voor een pak ervaring en een jarenlange kennis van de markt, en dit zowel bij de inkoop als bij de verkoop van vastgoed.

MET RAAD EN DAAD

COVAST bv brengt niet alleen vraag en aanbod dichter bij elkaar, maar begeleidt de volledige transactie. Van inkoop tot verkoop, maar vooral ook bij alles wat daar tussenin broodnodig is. Denken we maar aan de publiciteit en de concrete opvolging van de zich opstapelende administratieve verplichtingen. In die zin bestrijkt COVAST een veel breder terrein van activiteit dan bij de klassieke ‘openbare verkoop’, waar het vaak lang en passief wachten is op enig resultaat.

VAN PASTORIE TOT LEGERKAZERNE, VAN BOUWGROND TOT VAKANTIEAPPARTEMENT

Het vastgoedpatrimonium van overheden en non-profitorganisaties is groot. En niet alle overheidsbesturen en -administraties of het management van non-profitorganisaties zijn even goed uitgerust om dit patrimonium actief en productief te beheren. Bij het op de markt brengen van een onroerend goed is hulp vaak ten zeerste welkom en net op dat vlak biedt COVAST een pasklaar antwoord.

STRUCTUUR - OPRICHTERS - WETTELIJKE INFORMATIE

Het ‘Coöperatief van Vastgoedmakelaars voor de begeleiding van vastgoedtransacties van overheden en bijzondere opdrachtgevers’ - COVAST bv werd in september 2011 opgericht met als doel “het opzetten, het in stand houden en het verder ontwikkelen van een samenwerkingsverband van erkende vastgoedmakelaars voor de bemiddeling bij de aan- en verkoop, ruil, concessie, huur en verhuur, opstal en overdracht van, en elke mogelijke rechtshandeling inzake, onroerende goederen van en voor overheden en bijzondere opdrachtgevers”.

COVAST werkt via het netwerk van de erkende vastgoedmakelaar

Met raad en daad

Van pastorie tot legerkazerne, van bouwgrond tot vakantieappartement

Structuur - oprichters - wettelijke informatie

Betrouwbare partner voor diverse opdrachtgevers

COVAST bv begeleidt overheden en non-profitorganisaties bij hun vastgoedtransacties. Werken met COVAST betekent werken met een fijnmazig, maar tegelijk ook stevig verankerd netwerk van bijna 2.000 vastgoedmakelaars. Deze vastgoedprofessionals staan borg voor een pak ervaring en een jarenlange kennis van de markt, en dit zowel bij de inkoop als bij de verkoop van vastgoed.

COVAST bouwt op het netwerk van CIB.

CIB verenigt bij benadering 2.400 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedexperten, maar ook wie professioneel actief is met bedrijfsmatig en toeristisch vastgoed, bij CIB een professionele thuis.

Dat COVAST bij de opstart van haar activiteiten koos voor de coöperatieve vennootschapsvorm is een bewuste keuze.

Met de steun van CIB is COVAST hét platform voor de begeleiding van vastgoedtransacties van overheden en non-profitorganisaties. Een groeiende markt, met heel specifieke vragen en noden.

Werken met COVAST betekent dat de verkoper kan steunen op een netwerk. COVAST brengt via haar netwerk van erkende vastgoedmakelaars vraag en aanbod dichter bij elkaar en begeleidt de vastgoedtransactie van a tot z. Ten dienste van overheden en non-profitorganisaties. Zij krijgen zo een ongekende dienstverlening, die de resultaten van de klassieke ‘openbare verkoop’ ver achter zich laat.

COVAST bv is zoveel meer dan een klassiek vastgoedmakelaarskantoor. COVAST bouwt op een zeer specifieke ervaring in een niche van de vastgoedsector. COVAST organiseert en structureert de samenwerking van en tussen erkende vastgoedmakelaars. De verkoper wordt dus meteen geïntroduceerd in een netwerk van samenwerking en dienstverlening.

COVAST bv brengt niet alleen vraag en aanbod dichter bij elkaar, maar begeleidt de volledige transactie. Van inkoop tot verkoop, maar vooral ook bij alles wat daar tussenin broodnodig is. Denken we maar aan de publiciteit en de concrete opvolging van de zich opstapelende administratieve verplichtingen. In die zin bestrijkt COVAST een veel breder terrein van activiteit dan bij de klassieke ‘openbare verkoop’, waar het vaak lang en passief wachten is op enig resultaat.

COVAST biedt een unieke helpende hand. Niet alleen voor haar opdrachtgevers, maar ook voor de participerende vastgoedmakelaars. En dit zowel bij de inkoop als bij de verkoop van een onroerend goed. Het principe is eenvoudig en transparant:

 • De verkoper

  Overheden en non-profitorganisaties die uit pure gewoonte terugvallen op het werkschema van de klassieke ‘openbare verkoop’ hebben nu eindelijk ook een écht alternatief. COVAST neemt het werk uit handen en biedt een volwaardige, goed geoliede structuur die het mogelijk maakt om op een nieuwe manier kopers te vinden.

  Samenwerking, professionaliteit en vooral ook transparantie van de dienstverlening staan hier borg voor het vlotte verloop en het best mogelijke resultaat.

  COVAST garandeert de verkoper een eenvoudige, duidelijke en vooral ook gebruiksvriendelijke aanpak. Dat COVAST bovendien enkel werkt met door het Beroepsinstituut (BIV) erkende vastgoedmakelaars, biedt de verkoper alle waarborgen voor een op en top professionele aanpak. En, ook een pluspunt, de verkoper moet niet langer een keuze maken tussen een aantal binnen de regio actieve vastgoedmakelaars, maar geeft iedere vastgoedmakelaar, via de samenwerking binnen COVAST, een open en eerlijke kans om mee te werken.

  COVAST biedt aan de opdrachtgevers een dynamisch verkoopsplatform dat bovendien een voor de opdrachtgever budgetneutrale oplossing inhoudt. Er zijn geen kosten verbonden aan het werken met COVAST en bovendien zorgt COVAST ervoor dat de inspanningen vanuit de medewerkers van de opdrachtgevers tot een minimum herleid wordt.

 • De bemiddelende vastgoedmakelaar – inkoper

  Vastgoedmakelaars die weet hebben van plannen van een overheid of non-profitorganisatie om een onroerend goed op de markt te brengen, contacteren COVAST. Meteen worden ze mee de actieve spil in een breed platform voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars. Voor dat inkoopengagement wordt de vastgoedmakelaar correct gehonoreerd.

 • De bemiddelende vastgoedmakelaar – verkoper

  Vastgoedmakelaars die weet hebben van kandidaat-kopers kunnen volop actief zijn en via COVAST hun klant het onroerend goed laten verwerven. Ook hier is COVAST de faciliterende draaischijf. Komt het tot een verkoop dan wordt ook het werk van de bemiddelende vastgoedmakelaar correct gehonoreerd.

 • De koper

  De kandidaat-koper wordt niet gedwongen om zich voortdurend te schikken naar de overigens weinig soepele regels en formules van de ‘openbare verkoop’. COVAST staat natuurlijk al evenzeer borg voor het correct en stipt naleven van alle regels en voorschriften bij een vastgoedtransactie. Maar COVAST garandeert de koper tegelijk een eenvoudige, transparante en vooral ook gebruiksvriendelijke aanpak.

Samengevat : COVAST organiseert, structureert, faciliteert … van begin tot einde, maar steeds met de onmiddellijke steun en betrokkenheid van een erkend vastgoedmakelaar en dit bij in- en verkoop. Deze formule waarborgt uitstekende resultaten, tot tevredenheid van de koper en verkoper.

Het vastgoedpatrimonium van overheden en non-profitorganisaties is groot. En niet alle overheidsbesturen en -administraties of het management van non-profitorganisaties zijn even goed uitgerust om dit patrimonium actief en productief te beheren. Bij het op de markt brengen van een onroerend goed is hulp vaak ten zeerste welkom en net op dat vlak biedt COVAST een pasklaar antwoord.

Echte klassiekers in het overheidsvastgoed zijn er niet. Het vastgoedaanbod dat met de regelmaat van een klok door een overheid te koop wordt gesteld is bijzonder divers: het oude postkantoor, de leegstaande pastorie, een reeks braakliggende bouwgronden, niet langer benutte schoolgebouwen, oude kantoorgebouwen van de overheid, … Vaak ligt vastgoed van gemeente-, ocmw- of provinciebestuur … niet eens in de eigen regio, maar ligt het ver van de deur, breeduit verspreid over het ganse land.

De variatie van vastgoed koppelt ook direct met de variatie van overheden. Niet alleen inzake bestuursniveau (federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal), maar ook inzake het type van betrokken overheid (besturen, autonome overheidsbedrijven, agentschappen, parastatalen, …). Bij COVAST komt de ‘overheid’ dus niet als een onbekende binnen.

Ook non-profitorganisaties (in breed perspectief: onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, levensbeschouwelijke verenigingen, …) hebben zelden een expertise inzake het onroerend goed dat ze, bijvoorbeeld via legaten, in portefeuille krijgen. Welzijns- en onderwijsinstellingen hebben een vaak historisch opgebouwd patrimonium. Ook NGO’s krijgen via legaten heel vaak vastgoed toegeschoven. Bedoeld als warme steun voor de organisatie, maar slechts zeer zelden onmiddellijk inzetbaar voor de actuele doelstellingen van de organisatie.

Heel vaak is een deel van het patrimonium verouderd of voldoet het niet meer aan de actuele eisen en normen, een ander deel is wellicht zelfs overbodig geworden voor de actuele werking van de organisatie. En maar zelden zijn de overheidsbesturen en -administraties of het management van non-profitorganisaties goed georganiseerd om dit patrimonium actief en ook productief te beheren.

Het activeren van het patrimoniumbeheer, maar heel vaak nog meer de budgettaire noodzaak, leidt tot beslissingen om het verouderde en niet langer gebruikte patrimonium te verkopen.

COVAST biedt hier een helpende hand.

Het ‘Coöperatief van Vastgoedmakelaars voor de begeleiding van vastgoedtransacties van overheden en bijzondere opdrachtgevers’ - COVAST bv werd in september 2011 opgericht met als doel “het opzetten, het in stand houden en het verder ontwikkelen van een samenwerkingsverband van erkende vastgoedmakelaars voor de bemiddeling bij de aan- en verkoop, ruil, concessie, huur en verhuur, opstal en overdracht van, en elke mogelijke rechtshandeling inzake, onroerende goederen van en voor overheden en bijzondere opdrachtgevers”.

Tot de medeoprichters van COVAST bv horen:

 • CIB

  CIB is met zowat 2.400 leden de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedprofessionals in Vlaanderen. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedexperten, maar ook wie professioneel actief is met bedrijfsmatig en toeristisch vastgoed, bij CIB een professionele thuis.

  De werking van CIB bouwt op de provinciale CIB Kamers (één voor elke Vlaamse provincie en één voor de kustregio).

  Covast is het enige online biedingssysteem dat door CIB ondersteund wordt.

 • Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC) vzw

  Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw beschikt over een sinds jaren opgebouwde expertise over de woon- en vastgoedmarkt in Vlaanderen. VSKC vzw is heel specifiek actief inzake modelovereenkomsten bij vastgoedtransacties en volgt daarom iedere evolutie van wet- en regelgeving met impact op de vastgoedsector op de voet. De betrokkenheid van VSKC vzw binnen COVAST staat dus borg voor juridische nauwgezetheid bij elke fase van de vastgoedtransactie.

Statuten COVAST bv :

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, d.d. 4 oktober 2011 (0149324)

COVAST bv
Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

RPR Gent
BTW (BE) 0839.526.783
Derdenrekening ING BE11 3630 9677 7748 (BBRUBEBB)
Waarborg derdengelden en verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid Axa Belgium
BA en Borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

Ondernemingsnummer: 0839.526.783
Toezichthoudende autoriteit - België
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel

Onderworpen aan de plichtenleer van het BIV

Bestuurders

 • Filip Van der Veken
  voorzitter
  erkend vastgoedmakelaar
  BIV nr. 20 16 27
 • Cis Loones
  bestuurder
  erkend vastgoedmakelaar
  BIV nr. 50 66 63
 • Wendy Hendrickx
  bestuurder
  erkend vastgoedmakelaar
  BIV nr. 50 69 98
 • Hannes Verdoodt
  bestuurder
  erkend vastgoedmakelaar
  BIV nr. 50 95 26
 • Stefan Roosen
  bestuurder
  erkend vastgoedmakelaar
  BIV nr. 20 71 78

BETROUWBARE PARTNER VOOR DIVERSE OPDRACHTGEVERS

Covast werkt reeds geruime tijd voor diverse opdrachtgevers. Dit zijn enerzijds stads- en gemeentebesturen en OCMW-besturen en anderzijds bijzondere opdrachtgevers zoals de VRT, provinciebesturen, kloosterordes enz...

WOORDEN SPREKEN... CIJFERS OVERTUIGEN...

Of het nu een mooie villa is, een te renoveren woning, een beschermd klooster, een loods, een pastorie of een perceel bouwgrond of industriegrond, ... telkenmale worden de verkoopdossiers op dezelfde professionele manier aangepakt met als doel een zo optimaal mogelijke verkoopprijs te realiseren.

Terug