Wat is COVAST?

COVAST bv is een online biedingsplatform gespecialiseerd in het begeleiden van overheden (steden, gemeenten, OCMW besturen, agentschappen...) en non-profitorganisaties (welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen…) bij hun vastgoedtransacties.
Via COVAST krijgen kandidaat-kopers de kans om onroerende goederen (bouwgrond, klooster, pastoriewoningen, gemeentehuizen,…) te verwerven die door steden, gemeenten, OCMW besturen en non-for-profit organisatie te koop worden aangeboden.
Kandidaat-kopers krijgen de absolute garantie dat de verkoop van de aangeboden onroerende goederen verloopt volgens alle geldelijke, wettelijke voorwaarden en dit op een correcte en transparante manier.

Meer info
  • Over COVAST

    COVAST bv brengt niet alleen vraag en aanbod dichter bij elkaar, maar begeleidt overheden en non-profitorganisaties bij hun vastgoedtransacties en biedt maatwerk voor elk verkoopdossier.

  • Werkwijze

    Zowel opdrachtgevers, kandidaat-kopers en vastgoedmakelaars kunnen ten allen tijde terecht bij COVAST met hun specifieke vragen. Een ervaren team staat ter beschikking.

  • Contact

    COVAST bv brengt de drie betrokken partijen opdrachtgever, vastgoedmakelaar en kandidaat-koper met elkaar in contact waarbij de volledige transactie verloopt via een transparante werkprocedure.